Ковальчук Ліна Йосипівна

Доктор медичних наук, професор кафедри внутрішніх хвороб МГУ
e-mail: linakovalchuk@i.ua
ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ
Гігієна, екологія та професійні захворювання

ДИСЦИПЛІНИ
1.   Гігієна та екологія людини
2.   Соціальна медицина
3.   Громадське здоровʼя
4.   Соціальна медицина, громадське здоров`я
5.   Фармакотерапія з фармакокінетикою
6.   Фармакогнозія
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

1.   Одеський державний медичний університет. Лікувальна справа. Кваліфікація спеціаліста - «Лікар».  Диплом з відзнакою КМ № 900743 від 30 червня 1998 року.
2.   Кандидат медичних наук. Диплом ДК №059763 від 26 травня 2010 року, протокол № 15-09/4, , ВАК України. Тема: «Гігієнічна оцінка впливу берегоукріплювальних споруд на морське середовище та здоров’я населення».
3.   Доцент кафедри загальної гігієни. Атестат доцента 12ДЦ № 033937 від 25 січня 2013 року, протокол № 1/02- Д, МОН України
4.   Диплом доктора медичних наук ДД036090 від 13 грудня 2016 року. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.  Тема: «Гігієнічне обґрунтування системи медико-біологічної безпеки гирлової зони Українського Придунав’я»

ДОСВІД РОБОТИ

1.   01.09.2006 – початок викладацької роботи, асистент кафедри гігієни ОДМедУ
2.   З 01.09. 2013 – 01.07.2015 рр. - секретар УПК ОНМедУ «Гігієна та соціальна медицина. Управління і економіка охорони здоров’я, психологія та педагогіка»
3.   03.09. 2018 – 13.05.2019 рр. - в.о. завідувача кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я та медичного права ОНМедУ
4.   15.06.2020-12.02.2021рр. - завідувач кафедри профілактичної медицини ОММУ
5.   22.02.2021 – в.о. завідувач кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини медичного факультету Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
6.   З 29.04.2021-по 01.12.22 – завідувач кафедри загальних дисциплін та клінічної медицини медичного факультету Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» .
7.   З 01.02.2023 – по теперешний час – професор кафедри внутрішніх хвороб МГУ
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Монографії:
1.   Ковальчук Л.Й.  Українське Придунав'я: Гігієнічні та медико-екологічні основи впливу води як фактора ризику на здоров'я населення. Друк. Одеса, 2017. – 500 с.
2.   Медицина граничних станів:  30-річний досвід психогігієнічних досліджень : монографія / За ред. В. М. Лісового, В. О. Коробчанського. Харків, 2016. – 520 с.

Учбовий підручник:
1.   Основи екології : підручник для студентів вищих навчальних закладів  /  За ред. В. Г. Бардова, В. І. Федоренко. Друк. Національний підручник– Вінниця: Нова книга, 2013. – 424 с.;

Учбові посібники:
1.   Гігієна: навчальний посібник друк. навчальний посібник – Одеса: Чорно мор”я, 2008. – 172 с.
2.   Белецька Е. М., Надворний М. М., Руденко Ю.С. Hygiene and Preventive medicine (manual for the students of dentistry faculties
3.   друк. Odessa Press-courier, 2011. – 288с.
4.   Nadvorniy M.M., Vorokhta Y., Nadvorna O.M., Lototska O.V. and other authors. Регіональні стандарти фізичного розвитку дітей Півдня України друк.Одес. нац. мед. ун-т, Каф. заг. гігієни. - О. : Прес-кур'єр, Надворний, Микола Миколайович; Михайленко, Володимир Леонідович; Надворна, Ольга Миколаївна; Ворохта, Ю. М., 2011. – 80с ..
5.   Коммунальная гигиена и экология человека : Друк. Учебное пособие / Под редакцией проф. С. И. Гаркавого, проф. Д. О. Ласткова. - Одесса : Пресс-курьер, 2012. – 240 с. Колектив авторів
6.   Здоровое питание ( нутрициология ): Друк.учеб. пособие для студ. высш. учеб. мед. заведений ІІІ–ІV уровней аккредитации / Под редакцией чл.-корр. НАМН Украины, проф. Кресюна В. И. и проф. Надворного Н. Н. Колектив авторів.- Одесса, Прес-Курьер, 2014. -280 с.
7.   Гігієна дітей та підлітків / За редакцією д-ра мед. н. професора М. М. Надворного . Колектив авторів . Друк.Рекомендовано як посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ - IV рівня акредитації. - Одеса : Прес-кур’єр, 2014. – 220
8.   Профилактика внутрибольбничных инфекций : гигиенические, эпидемиологические и микробиоло­гические аспекты / Под ред. С. И. Гаркавого, А. А. Шевченко .Колектив авторів. Друк. Одесса : Пресс-курьер, 2015. - 240 с.;

Статті з індексацією Scopus
1.   Mykola Kucherenko, Halyna Mostbauer, Oksana Strus, Victoria Glushchenko, Lina Kovalchuk, Elena Bobro, Tatyana Shelest. Multi-purpose transport monitoring of passenger-cargo traffic in Ukraine. Int Marit Health 2022; 73, 3: 105–111
2.   Kucherenko, M. P., Kovalchuk L.I. et al. Effect of exogenous introduction of blood growth factors to enhance the healing processes of slowly healing burn injuries. Pharmacologyonline, 2021, 2: 84-88.
3.   Kucherenko М.Р. ; Kovalchuk L.I.; Strus O.Ye. ; Romanenko I.Y. ; Nishkumay O.I.; Glushchenko V.Y. ; Bobro Е.V. ; Shelest T.D. Transmissible arboviruses of the Ukrainian Black Sea region. Pharmacologyonline, 2021, vol.3: 51-59
4.   Gushcha S.G. ; Kucherenko M.P.; Nasibullin B.A. ; Strus O.E. ; Volyanska V.S.; Novikova A.I. ; Kovalchuk L.I. ; Romanenko I.Y. ; Romanenko I.V. Multi-purpose transport monitoring of passenger-cargo traffic in Ukraine. Int Marit Health 2022; 73, 3: 105–111

Журнал категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України за медичними спеціальностями – 222, 223, 227, 229
1.   Ковальчук Л. Й., Гребняк М. П., Кірсанова О. В. Концептуальна модель управління громадським здоров’ям //Україна. Здоров'я нації. – 2018. – №. 4 (1). – С. 51-54.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

1.   Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Свідоцтво № СПК 32/1-0288/2021 від 26.02.2021 р. «Використання сучасних ІКТ на медичних спеціальностях в умовах дистанційного навчання» за кваліфікаційною категорією «науково – педагогічний працівник» 05.02.2021-26.02.2021. (90 год.)
2.   16 листопада 2022р
Базовий курс інтерактивного навчання на порталі «ДІЯ»
Обсяг 0,2 кредиту ЄКТС
3.   «Internationalization of education. New and innovative teaching methods. Implementation of international educational projects in the EU financial perspective»
Organized by Collegium Civitas 08.11.2022-20.12.2022
  • Warsaw, 20.12.2022 TOTAL: 180 teaching hours (6 ECTS)
Залиште ваш номер телефону і ми зв'яжемося з вами!
Або зателефонуйте нам:
+38 (067) 755-29-87
Made on
Tilda