Ковалевська Людмила Андріївна

Доктор медичних наук, професор
e-mail: 7173891@gmail.com
ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ
 • Діагностика та лікування аритмій, що загрожують життю;
 • Сучасна діагностика і лікування ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби, гострого коронарного синдрому, тромбоемболії легеневої артерії;
 • Ранні маркери в діагностиці, сучасні технології в лікуванні хронічної серцевої недостатності;
 • Лікування пацієнтів з коморбідною патологією (ревматологічною, нефрологічною, гастроентерологічною, пульмонологічною)
ДИСЦИПЛІНИ
 • Пропедевтика внутрішніх хвороб
 • Внутрішні хвороби (у тому числі, і на факультеті післядипломної освіти (ФПО))
 • Сімейна медицина – у т.ч., і на ФПО
 • Невідкладні стани
 • Терапія (ФПО)
 • Кардіологія (ФПО) 
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

Професор
Кафедра внутрішніх хвороб

Доктор медичних наук,
Спеціальність 14.01.11 – кардіологія
Тема дисертації: «Клініко-патогенетична характеристика серцевої недостатності у віковому аспекті: діагностика, прогноз і лікування»
Кандидат медичних наук,
Спеціальність 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія
Тема дисертації: «КВЧ-терапія в комплексному лікуванні хворих на стабільну стенокардію»

 • Лікар зі спеціальностями «Кардіологія», «Терапія», «Загальна практика-сімейна медицина», «Організація управління охороною здоровя»
ДОСВІД РОБОТИ

 • 2021 – дотепер – проректор з науково-лікувальної роботи МГУ
 • 2020-2021 рр. – завідувач кафедри внутрішніх хвороб МГУ
 • 2011-2020 рр. – професор кафедри внутрішньої медицини №4 Одеського національного медичного університету( ОНМедУ)
 • 2003-2011 рр. – доцент кафедри кафедри внутрішньої медицини №4 ОНМедУ (15.08.2007 р. кафедра госпітальної терапії була перейменована у кафедру внутрішньої медицини №4)
 • 1999-2003 рр. – асистент кафедри госпітальної терапії ОНМедУ
 • 1995-1998 рр. – аспірант кафедри госпітальної терапії ОНМедУ
 • Член Європейської асоціації кардіологів
 • Головний Дослідник (Principal Investigator) у Європейських клінічних дослідженнях
 • Голова Національної спілки фахівців з серцевої недостатності Південного регіону
 • Член Вченої ради Українського науково-дослідного інституту медицини транспорту
 • Член Вченої ради МГУ
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
 • I. Статті в фахових виданнях:
 • 1. Prognostic significance of modern markers of severity and development of complications in acute cerebrovascular disease /Gozhenko A.I., Kovalevska L.A., Telyatnikov A.V. //Journal of Education, Health and Sport. (eISSN 2391-8306). DOI). – 2018; 8 (7): 657 – 664.
 • 2. Особливості пульмо-ренального синдрому у хворих з негоспітальною пневмонією нетяжкого перебігу /Гоженко А.І., Ковалевська Л. А., Горбенко Т. Н. // Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2019. – №2 (56). – С. 47–53.
 • 3. Особливості гострого екзогенного алергічного альвеоліту, труднощі в діагностиці / Ковалевська Л. А., Горбенко Т. М., Телятніков О.В., Богачик О.С. // Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія – 2019. – №4 (58). – С. 112–122.
 • 4. Изменение миокарда при проведении химиотерапии с внутривенным введением блеомицина при раке яичка / Горбенко А.И., Бестанчук Е.Н., Ковалевская Л. А. и др. // Актуальные проблемы транспортной медицины: окружающая среда; профессиональное здоровье; патология – 2020. – №3 (61). – С. 79–85.
 • 5. Кіркілевський С.І., Полясний В.О., Машуков А.О., Ковалевська Л.А. Нові підходи в лікуванні раку //Актуальные проблемы транспортной медицины: окружающая среда; профессиональное здоровье; патология – 2022. – №1 (67). – С. 92–104. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6425815
 • 6. Полясний В.А., Воронцова Я.Ю., Машуков А.О., Ковалевська Л.А. Диференційна діагностика вузлових новоутворень щитоподібної залози у світлі сучасних рекомендацій //Вісник морської
 • медицини. - №1 (94).- Одеса.- 2022.- С.53-58.
 • ISBN
 • 2707-1324
 • DOI
 • http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6414032
 • 7. Високопродуктивне секвенування ДНК нового покоління (NGS), як метод аналізу спектру соматичних мутацій у хворих на рак молочної залози. Власний досвід /Ковалевська Л.А, Полясний В.О., Машуков А.О. та їн. //Science fnd technology: problems, prospects and innovations. The 2nd Internatinal scientific and practical conference (November 17-19. 2022) CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2022: 118-123.
 • Web of Science:
 • 1. Growth differentiation factor-15 in heart failure: new update of clinical relevance / Alexander E. Berezin, Viacheslav Poliasnyi, Ludmila A Kovalevskaya, Alexander A. Berezin //American Heart Association. Circulation ( Sapporo Medical Journal Volume 55, Issue 07, July 2021)- 2021; 143(8): e254-e743. doi: 10.1161/CIR.0000000000000950. (Web of Science).
 • 2. Fetuin-A as Metabolic Biomarker in Patients at Higher Risk of Heart Failure /A.Е.Berezin, V.А.Poliasnyi, L.A.Kovalevskaya et all. //J.Biochemical Technology.- 2021.- 12(3): 59-66. https://doi.org/10.51847/eEhtFAcoMP ISSN: 0974-2328.y (Web of Science).
 • 3. Cardiovascular disorders as a result of COVID-19 /Liudmila Kovalevskaya, Alireza Pakhlevanzade, Svetlana Ivanchenko et all. //Macedonian Journal of Medical Sciences. 2022 Aug 18; 10(B): 1862-1868. elSSN: 1857-9655 https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.9593 https://oamjms.eu/index.php/mjms/index (Scopus publication).
 • II. Підручники, посібники, патенти:
 • 1. INTERNAL MEDICINE Textbook for English – speaking students of higher medical educational establishments PART I /Zolotariova N.A., Kovalevska L.A. et al. – Vinnytsia. – Nova Knyha, - 2018. – 391 p.
 • 2. CLINICAL HANDBOOK OF INTERNAL MEDICINE (edition I): monography /L.Kovalevskaya, L. Vasilyeva, [et al.] - Phenix, Odessa, 2018. – (ISBN 978-966-928-257-6). - 288 p.
 • 3. Полясний В.О., Ковалевська Л.А., Іванченко С.А. Посібник для підготовки до КРОК-1; дисципліна «Внутрішні хвороби»; завдання 2014-2020 років.- 2020.-Одеса.- 84 с.
 • 4. Авторське право на твір «Особливості пульмо-ренального синдрому у хворих з негоспітальною пневмонією нетяжкого перебігу».- Гоженко А.І., Ковалевська Л.А., Горбенко Т.М.- Київ.-свідоцтво № 96052 від 13.02.2020.
 • 5. Ковалевська Л.А., Врублевська С. В.. Іванченко С.А. Навчальний посібник для студентів 3-го курсу які навчаються за спеціальністю 223 - «Медсестринство»: «Методи об’єктивного обстеження в практиці внутрішніх хвороб (пальпація, перкусія, аускультація)».-МГУ.-Одеса.- 89 стор.-2022 р
 • 6. Ковалевська Л.А., Врублевська С.В.. Іванченко С.А. Навчальний посібник для україномовних студентів 3-го курсу з пропедевтики внутрішньої медицини. «БАНК клінічних випадків поширених захворювань внутрішніх органів. Частина І. Кардіологія.- МГУ.- Одеса.- 94 стор.-2022 р
 • 7. Ковалевська Л.А., Врублевська С.В.. Іванченко С.А. Навчальний посібник для україномовних студентів 3-го курсу з пропедевтики внутрішньої медицини. «БАНК клінічних випадків поширених захворювань внутрішніх органів. Частина ІІ. Пульмонологія. - МГУ.- Одеса.- 62 стор.-2022 р
 • 8. Ковалевська Л.А., Врублевська С.В.. Іванченко С.А. Навчальний посібник для україномовних студентів 3-го курсу з пропедевтики внутрішньої медицини. «БАНК клінічних випадків поширених захворювань внутрішніх органів. Частина ІІІ. Гастроентерологія. Нефрологія. Анемії.- МГУ.- Одеса.- 111 стор.-2022 р
 • III. Тези:
 • 1. Ковалевская Л.А., Полясный В.А., Иванченко С.А. Биография академика Александра Александровича Богомольца (к 140-летию со дня рождения) //Сучасні проблеми фармакології, косметології та аромології. Тези до науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю з дня народження видатного фізіолога, патофізіолога, засновника Інституту експериментальної фізіології АН України академіка О.О.Богомольця та Дню фармацевта з міжнародної участю.- Одеса.-2021.- С. 6-11.
 • 2. Полясный В.А., Ковалевская Л.А., Машуков А.А., Браиловская В.В. Особенности влияния биологического типа рака на персонифицированное хирургическое лечение //Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of international scientific and practical conference, november 1-3, Kharkiv.- 2021.- P. 191.
 • https://sci-conf.com.ua UDC 001.1 ISBN 978-966-8219-85-6
 • 3. Ковалевська Л.А., Врублевська С.В., Ковальова О.О., Браїловський Б.Ю. «Використання управлінської моделі за Демінгом для курації хворих студентами, які навчаються за спеціальністю «Медсестринство» в умовах військового часу». Патологічна фізіологія – охороні здоров’я України: тези доповідей VIІІ Національного конгресу патофізіологів України з міжнародною участю (13- 15 травня 2020 р.). – Одеса: УкрНДІ медицини транспорту 2021. – Т.2. - С. 275-277.
 • IV. Видані методичні вказівки:
 • 1. Ковалевська Л.А., Врублевська С.В..Збірник завдань для студентів 1-3 курсів за спеціальністю 223 Медсестринство.- МГУ.- Одеса.- 68 стор.-2022 р
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
 • Почесна грамота від підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій за плідну співпрацю, вагомий внесок у розвиток вищої освіти в Україні, 2022 р.
 • Почесна грамота Президента МГУ за плідну наукову діяльність, 2021р.
 • Почесна відзнака від Президента Міжнародного гуманітарного університету за високі досягнення в організації навчального процесу, плідну науково-педагогічну діяльність та вагомий внесок у розвиток Міжнародного гуманітарного університету
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Підвищення кваліфікації: Харьківська медична академія післядипломної освіти (24 години); «Topical issues of modern science society and education», Сертифікат «Про міжнародне науково-педагогічне стажування», 2021 р.
 • Підвищення кваліфікації: Закордонне стажування (180 годин) з підвищення кваліфікації за темою «Технології навчання в онлайн у закладах вищої освіти». Стажування забезпечили Технологічний освітній інститут Польщі. Сертифікат «Про міжнародне науково-педагогічне стажування», 2022 р.
 • Підвищення кваліфікації: Одеський національний медичний університет (82 години). Тема «Забеспечення якості освіти у вищій медичній школі». Сертифікат «Про науково-педагогічне стажування», 2023 р.
Залиште ваш номер телефону і ми зв'яжемося з вами!
Або зателефонуйте нам:
+38 (067) 755-29-87
Made on
Tilda