Нiкiтiна Надiя Олександрiвна

Доцент кафедри акушерства, гінекології та педіатрії, кандидат медичних наук
e-mail: nikitinanadoc@gmail.com
ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ
Педіатрія, нефрологія, гастроентерологія

ДИСЦИПЛІНИ
  • Пропедевтика педіатрії
  • Догляд за хворим (педіатрія)
  • Сестринська практика (педіатрія)
  • Медсестринство в педіатрії
  • Фізіотерапія в педіатрії
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

Доцент кафедри акушерства, гінекології та педіатрії
Врач педіатр вищої категорії
ДОСВІД РОБОТИ

  • 1993 - 2022 асистент, доцент кафедри пропедевтики педіатрії Одеського національного медичного університету
  • З 2022 – дотепер – Доцент кафедри акушерства, гінекології та педіатрії МГУ
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
1. Калашникова Е.А., Никитина Н.А. Открытый артериальный проток: особенности ранней неонатальной, постнатальной диагностики, клинической манифестации, лечение и прогноз. // Здоровье ребенка. – 2017. – № 2 (12). – С. 104-109.
2. Никитина Н.А., Калашникова Е.А., Галич С.Р., Сочинская Т.В. Диагностика, клиника, лечение и прогноз при гидронефрозе почек // Інтегративна Антропологія. – 2018. – № 1 (31) . – С. 60 - 63.
3. Никитина Н.А., Калашникова Е.А., Галич С.Р., Сочинская Т.В. Диагностика, клиника, лечение и прогноз при гидронефрозе почек. // Інтегративна Антропологія. – 2018. – № 1 (31) . – С. 60 - 63.
4. Калашникова Е.А., Никитина Н.А., Баязитова М.Д. Динамика заболеваемости и распространенности болезней системы кровообращения и врожденных пороков сердца у детей Одесской области за последние годы. // Матеріали ХХVIII Національного конгресу кардіологівУкраїни (Київ, 20-22 вересня 2017 р.). Український кардіологічний журнал. Додаток 1. – 2017. – С.122- 122.
5. Особенности преподавания профильных дисциплин англоязычным студентам. / Н.А. Никитина, Е.А. Калашникова, А.М. Гострик // Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку: матеріали науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу. – Одесса: ОНЕУ, 2017. – С. 206-207. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/59210,1
6. Міждисциплінарна конференція як інтерактивна форма в організації навчального процесу / Калашнікова К.А., Нікітіна Н.О., Гострик О.М. // Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку: матеріали науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу. – Одеса: ОНЕУ, 2017. – С. 190-191. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/59190,1
7. Калашникова Е.А., Никитина Н.А. Проблемы обеспечения качества высшего образования после отмены кредитно-модульной системы. // Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали науково-методичної конференції (м. Одеса, 8-9 лютого 2018 р.). – Міністерство Освіти і науки. – Одеський Національний економічний університет. – Центр сучасних освітніх технологій. – С. 117 - 118.
8. Никитина Н.А., Калашникова Е.А. Роль инновационных технологий в формировании компетентного специалиста. // Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали науково-методичної конференції (м. Одеса, 8-9 лютого 2018 р.). – Міністерство Освіти і науки. – Одеський Національний економічний університет. – Центр сучасних освітніх технологій. – С. 200-201.
9. Никитина Н.А. Использование информационных технологий в обучении студентов на кафедре пропедевтики педиатрии Одесского Национального медицинского университета. / Никитина Н.А., Калашникова Е.А. Кукушкин В.Н.// Новітні комп'ютерні технології: Матеріали науково-методичної конференції (м. Одеса, 21-22 травня 2018 р.). – Міністерство Освіти і науки. – -Кривий Ріг,2018.-Том XVI.-С.299-304
10. Калашнікова К.А., Нікітіна Н.О. Формуваннянауково-дослідницькоїкомпетентностімайбутніхлікарів на кафедрі пропедевтики педіатрії. // Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали ІІ Міжнародноїнауково-методичної конференції (м. Одеса, 31 січня – 1 лютого 2019 р.). – Міністерство Освіти і науки. – Одеський Національний економічний університет. – Центр сучасних освітніх технологій. – С. 326 - 328.
11. Калашникова Е.А., Никитина Н.А., Сочинская Т.В., Сочинский А.В. Динамика и структура детской инвалидности вследствие кардиоревматологической патологи в Одесской области в последние годы. // Актуальні питання сучасної науки (частина І): матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20-21 квітня 2019 р.). – Київ: МЦНД, 2019. – С. 32-33.
12. Нікітіна Н.О., Калашнікова К.А. Ефективність застосування інформаційних технологій в педагогічному процесі на кафедрі пропедевтики педіатрії Одеського національного медичного университету. // Актуальні питання сучасної науки (частина І): матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20-21 квітня 2019 р.). – Київ: МЦНД, 2019. – С. 53 -56.
13. К вопросу о кардиоревматологической патологии у детей и подростков Одесской области / Е.А. Калашникова, Н.А. Никитина, В.Н. Столяренко // Актуальні питання медичної теорії та практики: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 11 – 12 грудня 2020 р.). – Дніпро: Організація наукових медичних досліджень « Salutem», 2020. – С. 23 – 25.
14. Використання інтерактивних методів навчання в оптимізації формування практичних навичок у студентів на кафедрі пропедевтики педіатрії / К.А. Калашнікова, Н.О. Нікітіна // Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичній конференції (м. Одеса, 27 – 28 лютого 2020 р.). – Міністерство Освіти і науки. – ОНЕУ. – Центр сучасних освітніх технологій. – С. 233 - 234.
15. Нікітіна Н. О. Використання інноваційних технологій при проведенні іспиту з навчальної дисципліни «Пропедевтика педіатрії» / Н.О. Нікітіна, К.А. Калашнікова // Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали ІІІ Міжнародній науково-методичній конференції (м. Одеса, 27 – 28 лютого 2020 р.). – Міністерство Освіти і науки. – ОНЕУ. – Центр сучасних освітніх технологій. – С. 231 - 232.
16. Нікітіна Н.О., Калашнікова К.А. Актуальні питання гідронефрозу у дітей // Медична наука та практика ХХІ століття: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5–6 лютого 2021 р.). – Київ: «Київський медичний науковий центр», 2021. – С. 14–17.
17. Калашнікова К.А., Нікітіна Н.О. Проблеми формування знань, вмінь і практичних навичок з пропедевтики педіатрії при підготовці лікарів // Медична наука та практика ХХІ століття: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5–6 лютого 2021 р.). – Київ: «Київський медичний науковий центр», 2021. – С. 44–45.
18. Калашнікова К.А., Нікітіна Н. О. 25-річний досвід викладання пропедевтики педіатрії англійською мовою // Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5–6 березня 2021 р.). – Київ: «Київський медичний науковий центр», 2021. – С. 37–40.
19. Нікітіна Н.О., Калашнікова К. А. Актуальні питання полікістозу нирок у дітей // Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5–6 березня 2021 р.). – Київ: «Київський медичний науковий центр», 2021. – С. 10–14.
20. Kalashnikova K.A., Nikitina N.A. Students' first steps to sciens at the department of propedeutics of pediatrics of odessa national medical university. – Збірник матеріалів X Міжнародної науково-методичної конференції «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку» (м. Одеса, 3-4 лютого 2022 р.) Одеса: ОНЕУ, 2022. – С. 223-224.
21. Нікітіна Н.О., Калашнікова К. А. Об'єктивний структурований клінічний іспит з пропедевтики педіатрії в Одеському національному медичному університеті. – Збірник матеріалів X Міжнародної науково-методичної конференції «Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку» (м. Одеса, 3-4 лютого 2022 р.) Одеса: ОНЕУ, 2022. – С. 225-226.


ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Член Асоціації педіатрів і лікарів-неонатологів України,
Член товариства дитячих гастроентерологів Одеси
Лікар-педіатр вищої категорії (посвідчення МОЗ Украіни
№ 4367), загальний лікарський стаж – 38 років.
Підвищення кваліфікації: "Актуальні проблеми патології дітей старшого віку" - тематичне удосконалення (Одеський національний медичний університет, факультет з післядипломної підготовки), 15.03 - 20.03.21 р.
"Психолого-педагогічні основи вищої освіти" – тематичне удосконалення (Харківська медична академія післядипломної освіти), 5.04 - 19.04.21 р
Залиште ваш номер телефону і ми зв'яжемося з вами!
Або зателефонуйте нам:
+38 (067) 755-29-87
Made on
Tilda