Врублевська Свiтлана Володимирiвна

Кандидат медичних наук, доцент
e-mail: svrublevskaya2000@gmail.com
ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ
 • Внутрішня медицина, алергологія, пульмонологія, невідкладна терапія, педіатрія, профілактична та паліативна медицина
ДИСЦИПЛІНИ
 • Внутрішня медицина
 • Профілактична медицина
 • Паліативна та хоспісна допомога
 • Алергічні реакції у стоматології
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

Доцент
Кафедра внутрішніх хвороб

Науковий ступінь: кандидат медичних наук, спеціальність 14.03.09 – педіатрія
ДК № 030238 від 30 червня 2005 року
Тема дисертації:
«Клініко-параклінічні особливості та критерії тяжкості перебігу алергічного риніту у дітей»

 • сімейний лікар, лікар алерголог першої категорії, лікар педіатр вищої категорії
ДОСВІД РОБОТИ

 • 2022 – дотепер – доцент кафедри внутрішніх хвороб МГУ
 • 2021-2022 рр. – лікар алерголог, сімейний лікар, педіатр Клініки МГУ
 • 2003-2021 рр. – лікар алерголог, педіатр ООО «Діа-сервіс» м. Запоріжжя
 • 2003-2017 асистент (з 2017 – доцент) кафедри пропедевтики дитячих хвороб ЗДМУ
 • 1998-2008 рр. – лікар пульмонолог, алерголог 2 ДКЛ м.Запоріжжя
 • 1994 р.- медична сестра відділення сполученої травми Центра екстремальної медицини та екстреної допомоги (5 МКЛ) м.Запоріжжя.
 • 1991 р.- молодша медична сестра 7 Пологового будинку м. Запоріжжя
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
·      Патенти:
1. Патент України № 105335 від 10.03.2016 на корисну модель «Спосіб профілактики атопічних захворювань у дітей, народжених від матерів з IgE-залежними захворюваннями».
·     Патент України № 11402 від 15.12.2005 на винахід «Спосіб оцінки тяжкості перебігу алергічного риніту у дітей»
·     Патент України № 61702 від 17.11.2003 на винахід «Спосіб лікування алергічного риніту у дітей»

·     Підручники, посібники
1. Ковалевська Л.А., Врублевська С. В.. Іванченко С.А. Навчальний посібник для студентів 3-го курсу які навчаються за спеціальністю 223 - «Медсестринство»: «Методи об’єктивного обстеження в практиці внутрішніх хвороб (пальпація, перкусія, аускультація)».-МГУ.-Одеса.- 89 стор.-2022 р
2. Врублевська С. В. Навчальний посібник для студентів 3-го курсу які навчаються за спеціальністю 223 -«Медсестринство» Збірник ситуаційних задач з пропедевтики внутрішньої медицини.- МГУ.-Одеса.-78стор.-2022 р
3. Ковалевська Л.А., Врублевська С.В.. Іванченко С.А. Навчальний посібник для україномовних студентів 3-го курсу з пропедевтики внутрішньої медицини. «БАНК клінічних випадків поширених захворювань внутрішніх органів. Частина І. Кардіологія.- МГУ.- Одеса.- 94 стор.-2022 р
4. Ковалевська Л.А., Врублевська С.В.. Іванченко С.А. Навчальний посібник для україномовних студентів 3-го курсу з пропедевтики внутрішньої медицини. «БАНК клінічних випадків поширених захворювань внутрішніх органів. Частина ІІ. Пульмонологія. - МГУ.- Одеса.- 62 стор.-2022 р
5. Ковалевська Л.А., Врублевська С.В.. Іванченко С.А. Навчальний посібник для україномовних студентів 3-го курсу з пропедевтики внутрішньої медицини. «БАНК клінічних випадків поширених захворювань внутрішніх органів. Частина ІІІ. Гастроентерологія. Нефрологія. Анемії.- МГУ.- Одеса.- 111 стор.-2022 р
6. Lebedynets, O. M.,Vrublevska, S. V. Gladun, K. V. [et al.]. Diseases of Blood and Endocrine System: educational and methodical manual for 5th year English-speaking students of medical faculty/- Zaporozhye: ZSMU, 2017.-321p.(1 file-1,77 MB, Adobe PDF) URI:http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/4531
7. Lebedynets, O. M.,Vrublevska, [et al.]. The collection of test tasks on outclass preparation [Electronic resource] : for 6-th grade English-speaking students of medical faculty / G. O. Lezhenko [et al.]. – Electronic text data (1 file: 447 Kb, Adobe PDF). – Zaporizhzhia: ZSMU, 2017. – 89 p. URI:            http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/2564
8. Girya E.M.,Vrublevska, S. V. [et al.]. “Neonatology” (The collection of tests Tasks for the 5 year English speaking students of medical faculty) - Zaporozhye : ZSMU, 2017. - 152 р.
9. Lebedynets, O. M.,Vrublevska, S. V. Gladun, K. V. [et al.]. Diseases of blood and endocrine system”(The collection of tests Tasks for the 5 year English speaking students of medical faculty
10. Сміян О.І. Пневмонія у дітей [Текст]: посібник / О. І. Сміян, Ю. Г. Резніченко, Г. О. Леженко, С. В. Врублевська. - Запоріжжя: ЗДМУ, 2012. - 84 с.
·     Тези
1.«Використання управлінської моделі за Демінгом для курації хворих студентами, які навчаються за спеціальністю «Медсестринство» в умовах військового часу». Ковалевська Л.А., Врублевська С.В., Ковальова О.О., Браїловський Б.Ю. Патологічна фізіологія – охороні здоров’я України: тези доповідей VIІІ Національного конгресу патофізіологів України з міжнародною участю (13- 15 травня 2020 р.). – Одеса: УкрНДІ медицини транспорту 2021. – Т.2. - С. 275-277.
·      2. Врублевська С. В. Інноваційні процеси у навчанні студентів / С. В. Врублевська//Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку): матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав.2017р.) : у 2 т.–Тернопіль: ТДМУ, 2017.–Т.1.–С. 144-146.
·      3.  C.В. Врублевська [та ін.] Оцінка якості засвоєння студентами 5 курсу медичного факультету матеріалу для самостійної підготовки / Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи : зб. наук. пр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 3-4 березня, 2017 р., м. Київ. – К. : КІМ, 2017. - С. 135-138.

·     Видані методичні вказівки
·      Врублевська С.В.. Іванченко С.А. Методичні вказівки для проведення виробничої та переддипломної практики для студентів 2-4 курсу за спеціальністю «Медсестринство».- МГУ.- Одеса.-29 стор.-2022 р
·      7. Ковалевська Л.А.,Врублевська С.В..Збірник завдань для студентів 1-3 курсів за спеціальністю 223 Медсестринство.- МГУ.- Одеса.- 68 стор.-2022 р.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
 • Лауреат премії Запорізької міської ради за наукові досягнення (м.Запоріжжя, 2017)
 • Грамота Одеської обласної державної адміністрації за високий професіоналізм та патріотизм
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Підтвердження вищої категорії з педіатрії, сертифікат №2338 від 14.11.2018
 • Спеціалізація з сімейної медицини, Сертифікат сімейного лікаря № 13908 (2019)
 • Підтвердження вищої категорії з алергології, сертифікат №1614 від 11.05.2021
 • Europiean Academy of Sieances and Researsh/Hamburg, Germany “On Being a Scientist Course (10 hours) 12/2021
 • Europiean Academy of Sieances and Researsh/Hamburg, Germany “Researsh methods (Introdution) Course (10 hours) 04/2022
 • Europiean Academy of Sieances and Researsh/Hamburg, Germany “Reserdch Design: Inguiry and Discovery Course (10 hours) 08/2022
 • 05.09 – 21.10.2022 roku, ukończył program praktyk online na Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszcz zgodnie z programem “Technologie nauczania online w zakładach edukacji wyższej Rzeczypospolitej Polskiej”(180 год).
Залиште ваш номер телефону і ми зв'яжемося з вами!
Або зателефонуйте нам:
+38 (067) 755-29-87
Made on
Tilda